Ако је у питању територија Града Београда уписати једну од 17 општина у којој живи лице које попуњава анкетни упитник.
Испод наведите податке чланова породице
(супруг, супруга, син, ћерка, брат, сестра, зет, снаја, унук, унука, остало).

Под појмом породица мисли се на једночлане и вишечлане породице.

Лице које попуњава анкетни упитник такође уписује своје податке или као носилац или као члан породице.
Ако је у питању општина са подручја Града Београда уписати само Београд